1. خرید دوره صرفا به معنی استفاده از منافع و بهره برداری شخصی از آن در مدت معین بوده و به معنای ایجاد مالکیت کاربر بر حقوق مادی و معنوی محصول نمی باشد پس کاربر به هیج وجه مجاز به کپی وتکثیر نمی باشد و در صورت تخلف طبق قوانين حمایت از حقوق مولف باكاربر خاطي برخورد می گردد.
  2. تمامی خدمات ارائه شده تا اتمام کنکور سراسری سال تحصیلی جاری در دسترس می باشد و پس از آن مهلت استفاده از خدمات به پایان می رسد.
  3. خدمات ارائه شده ممکن است به دلیل ماهیت سرویس در زمان هایی دچار اختلال کندی و قطعی گردد که در این صورت مجموعه تمام تلاش خود را به کار مبرد که کاربران با بالاترین کیفیت ممکن از خدمات بهره مند شوند همچنین در صورت حملات مخرب و هک که موجب قطع موقت خدمات گردد، مجموعه مسئولیتی ندارد و صرفا اقدامات مقتض را جهت رفع اشکال انجام می دهد.
  4. پس از عقد قرارداد مشاور تحصیلی در صورت شروع نشدن طرح اگر دانش آموز قبل از شروع به هردلیلی منصرف شود، مبلغ باکسر ۲۰ درصد از کل هزینه محاسبه و پس ازطی کردن روند کاری واحد مالی عودت میگردد.
  5. پس از شروع دوره به هیچ عنوان هزینه ای مسترد نخواهد شد.
  6. و عدم استفاده از خدمات، موجب حق استرداد مبالغ پرداختی نیست
  7. مجموعه هیچ گونه طرح تضمینی ندارد.
  8. ورود به اپلیکیشن به منزله قبول کلیه قوانین و مقررات می باشد.