22 ارد
9:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ 🏢 دانشگاه شهید مهاجر اصفهان

همایش اردیبهشت 1401 حسین لطفی

25 فرو
9:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه مهاجر سالن آمفی تئاتر

همایش رایگان 25 فروردین 1401 حسین لطفی

15 بهم
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ دانشگاه مهاجر

همایش اسفند ماه

27 بهم
4:30 ب.ظ - 3:30 ب.ظ آنلاین

رویداد آموزشی تلاش ویژه نهم

27 بهم