15 بهمن
6:57 ب.ظ - 6:57 ب.ظ سالن ورزشی شهید نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان

همایش آذر ماه 1401

26 آبان
10:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ سالن شریعتی دانشگاه اصفهان

همایش آبان ماه 1401

04 شهریور
9:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ سالن شریعتی دانشگاه اصفهان

همایش 4 شهریور 1401