فارغ التحصیل مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه صنعتی اصفهان