طراح آزمون قلم چی
مبتکر سیستم مهندسی شده آموزش زیست شناسی
رتبه 66 تجربی و 2 زبان کنکور سراسری
دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
دبیر زیست دبیرستان های مختلف
دارای رتبه های برتر در کنکور های 99 و 1400