قبولی درصد بالای دانش آموزان در آزمون های ورودی سمپاد(تیزهوشان) . نمونه دولتی . دبیرستانهای خاص
فارق التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان