6 سال سابقه تدریس زبان تخصصی آکادمیک
رتبه 78کنکور زبان
مدرس زبان انگلیسی شعبات گاج اصفهان/باران و نوین/دبیرستان های نمونه و غیرانتفاعی
مولف پاسخ نامه تشریحی کنکور زبان عمومی و کنکور زبان تخصصی