استاد دانشگاه
مدرس فنون تقویت حافظه
استاد آزمون ept
مولف کتاب زبان و جزوات صفر تا صد کنکور