تاریخ شروع

12:00

سه شنبه - 1401/10/27

تاریخ پایان

14:00

سه شنبه - 1401/10/27

آدرس

سامانه آموزشی ریمیک

وبینار انگیزشی آنلاین ویژه کنکور دی ماه 1401

برای مشاهده بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مشاهده وبینار