27 دی
12:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ سامانه آموزشی ریمیک

وبینار آنلاین ویژه انگیزشی آقای لطفی

28 دی
10:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ آموزشگاه پسرانه و دخترانه هدف سازان

کارگاه پرسش و پاسخ گروهی با آقای لطفی ویژه کنکور دی

15 بهمن
5:54 ب.ظ - 5:54 ب.ظ سالن ورزشی شهید نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان

همایش آذر ماه 1401

26 آبان
10:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ سالن شریعتی دانشگاه اصفهان

همایش آبان ماه 1401

04 شهریور
9:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ سالن شریعتی دانشگاه اصفهان

همایش 4 شهریور 1401