رویداد آموزشی رویش ویژه هفتم و هشتم

27 بهمن 1400 3:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ
آنلاین

رویداد آموزشی تلاش ویژه نهم

27 بهمن 1400 4:30 ب.ظ - 3:30 ب.ظ
آنلاین

رویداد آموزشی سنجش ویژه دهم تمامی رشته ها

27 بهمن 1400 6:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ
آنلاین

رویداد آموزشی مسیر ویژه یازدهم تمامی رشته ها

27 بهمن 1400 7:30 ب.ظ - 6:30 ب.ظ
آنلاین

رویداد آموزشی هدف ویژه دوازدهم تمامی رشته ها

27 بهمن 1400 10:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
آنلاین

رویداد آموزشی هدف فارغ التحصیل تمامی رشته ها

27 بهمن 1400 12:00 ب.ظ - 10:00 ق.ظ
آنلاین

همایش اسفند ماه

15 بهمن 1400 12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ
دانشگاه مهاجر

همایش رایگان 25 فروردین 1401 حسین لطفی

25 فروردین 1401 9:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ
اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه مهاجر سالن آمفی تئاتر

همایش محاسبات و حفظیات شیمی

09 اردیبهشت 1401 12:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
روز قبل از همایش اطلاع رسانی می شود

همایش اردیبهشت 1401 حسین لطفی

22 اردیبهشت 1401 9:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ
🏢 دانشگاه شهید مهاجر اصفهان