همایش آذر ماه مجموعه آموزشی دانش مداران و تجلیل از رتبه های برتر کنکور(با حضور رتبه های برتر کنکور)