اطلاعیه مهم 

به دلیل تشدید آلرژی و کسالت مدیر مجموعه آرمان (جناب آقای حسین لطفی) همایش روز های پنجشنبه و جمعه به مورخ 14 و 15 بهمن ماه تشکیل نخواهد شد .
تاریخ جدید متعاقبا از طریق کانال های اطلاع رسانی مجموعه و پیج اینستاگرام اعلام میشود.